Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

ΠΟΛΕΜΟΣ

Μάρτυς,μέταλλο,οδυρμός,
όμηρος και αλαλαγμός,σύγκρουση,παραλογισμός,
καμιά γαλήνη.
Οι αλήθειες υπέρμαχοι του κάστρου και προστάτες,
αμεμπτοι τα δίκια δικαστές και ακούραστοι εργάτες.
Αίμα , δότης , συμφορά ,
σφαίρα,προδότης και αντρειά
σφυγμός ,κατάρα,όλεθρος,
βαρεία ευθύνη.
Οι αλήθειες είναι υπέρμαχοι των άδικων πολέμων,
αδικοι τα δίκια δικαστες……..ΑΔΙΚΟΣΚΟΤΩΜΕΝΩΝ